Vratiti svoje vr(ij)eme

Vratiti svoje vr(ij)eme

Zajedno sa Udruženjem za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, Centar za ženske studije je realizovao istraživački projekat „Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama zasnovana na istraživanju”. U okviru velikog istraživanja istraživački timovi CŽS i Crvene organizovali su i niz fokus grupa, a iskustva koja su Milenijalke i Zumerke podelile tom prilikom pretočena su u serijal strip epizoda . Stripove je ilustrovala Danica Jevđović, na osnovu iskustva podeljenih u fokus grupama, koje je uobličila književnica Lejla Kalamujić.

Predmet istraživanja „Vratiti svoje vr(ij)eme” jesu položaj i iskustva mladih žena u kontekstu COVID-19 pandemije u Srbiji i Bosni i Hercegovini, sa željom da se sazna na koje je sve načine pandemija COVID-19 uticala na preraspodelu, kvalitet i kvantitet neplaćenog kućnog rada koji obavljaju žene, starosti od 19 do 34 godine u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Uz pomenute strip epizode, krajnji rezultati istraživanja, kao i komparativna analiza, javno su dostupni u sklopu kampanje koja za cilj ima podizanje društvene svesti o ovom problemu.

Projekat „Vratiti svoje vr(ij)eme” realizovan je uz pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (USAID).