Misija, vizija i vrednosti i principi CŽS

Misija, vizija i vrednosti i principi CŽS

Misija Centra za ženske studije je da proizvodi, deli i u javnom prostoru aktivira feminističko znanje.

Centar za ženske studije stvara, prikuplja i afirmiše feminističko znanje kroz istraživanje, izdavaštvo i stručnu podršku. On takođe i sprovodi interdisciplinarne obrazovne programe za aktivističku, profesionalnu i druge zainteresovane zajednice. Kroz međunarodno povezivanje progresivnih feminističkih i levičarskih snaga Centar za ženske studije stavlja feminističko znanje u službu aktivizma za društvene promene. Vizija Centra za ženske studije je društvo u kome je znanje pravo svih a feminističko političko obrazovanje široko dostupno. U takvom društvu obrazovanje podstiče uvažavanje razlika i borbu za ravnopravnost. To je društvo u kome je feminizam rasprostranjen u teoriji i praksi, a njegov značaj za boljitak društva javno priznat i neupitan. 

Osnovni principi u delovanju Centra za ženske studije polaze od nekoliko vrednosti, koje su međusobno povezane, tako što proizlaze jedne iz drugih, oslanjanju se jedne na druge i međusobno se podržavaju:

  • Ravnopravnost je polazna pretpostavka i jedan od osnovnih principa u svim programskim aktivnostima. Centra za ženske studije. Naglasak je na značaju rodne ravnopravnosti, u svom izvornom autentičnom tumačenju, koja jeste ne samo naš cilj već i model za odnos prema ravnopravnosti za sve marginalizovane i ranjive grupe.
  • Poštovanje različitosti, što ne podrazumeva samo toleranciju razlika, već polazi od istinskog uvažavanja razlika i zbog toga podrazumeva i 
  • Inkluzivnost svih koji su u sadašnjim društvenim odnosima isključeni.

U tom kontekstu, značajni principi u procesu postizanju navedenih vrednosti su:

  • Kultura dijaloga, koja počiva na kulturi nenasilja, kao i
  • Kritičko mišljenje za demokratsko obrazovanje.