Kontakt

Centar za ženske studije
Jove Ilića 165
11 040 Beograd

Tel/fax

+381 11 2491 219
+381 60 626 4955

E-mail

zenske.studije@gmail.com

czsbiblioteka@gmail.com

feministicko.obrazovanje@gmail.com

feministicko.izdavastvo@gmail.com

feministicko.istrazivanje@gmail.com

Pišite nam