Kako da vratimo svoje vr(ij)eme?

Kućni rad u aktivizmu i neformalnom obrazovanju

Tema kućnog rada sve je prisutnija u javnom prostoru. Feministkinje se njome bave već pola veka, i sada imaju priliku da i svoja istraživanja podele sa najširom zajednicom, koja počinje da shvata kolika je važnost ove vrste rada za funkcionisanje celokupnog sistema.

Kako ovu temu uključujemo u naš aktivistički rad? Koje je njeno mesto u našim neformalnim programima? A koji su novi načini na koji joj možemo pristupiti, i na koji o njoj komunicirati? Ovo su pitanja o kojima ćemo diskutovati na završnoj konferenciji povodom zaokruženja projekta “Vratiti svoje vr(ij)eme: kampanja za ravnopravne navike u obavljanju kućnog rada među Milenijalkama i Zumerkama zasnovana na istraživanju”, koju zajedno sprovode Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina i Centar za ženske studije Beograd. Naše istraživanje možete pročitati ovde.

Događaj se održava se 28. marta od 17h do 19.30h, u saradnji sa Institutom društvenih nauka.

Za sve koje: i žele da učestvuju i dobiju zoom link potrebno je prijaviti se na sledećem linku.

Kućnom radu ćemo pristupi iz različitih perpektiva:

u odnosu na radna rodna prava

prema različitim iskustvima i životnim identitetima žena

prema aktivizmu (prostornom, ekološkom, akademskom)

kao temi u umetnosti, i u odnosu na rad u kulturi

… spisak je otvoren za dalja proširivanja.

*

Projekat „Vratiti svoje vr(ij)eme” realizovan je uz pomoć Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD) i podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (USAID).