FEMzini

FEMzin, regionalna feministička digitalna publikacija, nastaje u okviru Digitalne feminističke škole. U prvom godištu, realizovanom uz učešće polaznica:ka druge generacije DFŠ tokom 2021. godine, objavljena su tri broja, redom posvećena: 1) ženama i radu; 2) feminističkom obrazovanju; i 3) rodnozasnovanom nasilju i otporu.

Pristupajući ovim temama problemski namera nam je bila da osvetlimo kompleksnu dinamiku odnosa rodne, klasne, i drugih oblika nejednakosti, sa ciljem da ohrabrimo udruživanje i aktivno opiranje dominirajućim kapitalističkim obrascima ekspolatacije i opresije.

FEMzin je zasnovan na dvama ključnim osnovama. Jedno je višeglasje – kroz tekstove se čuju glasovi žena najrazličitih životnih iskustava, identiteta, profesija, godišta, koje dolaze iz više država postjugoslovenske regije. Drugo je zajedništvo u radu, bilo da je u pitanju koncipiranje biltena kao celine, ili timskog rada u istraživanjima i pisanju tekstova.

Na ovaj način FEMzin postaje virtuelni prostor susreta i proširivanja feminističkih zajednica, otvoren ka najširoj publici, i kao jedna od retkih publikacija koja premrežava regionalne granice.

Prvi broj FEMzina – žene i rad

Prvi broj se bavi temama radnih prava, o njihovog kršenja, kao i o alternativa u vidu sindikalnog udruživanja koje bi doprinele strukturnim i sistemskim promenama rada na način da raspodela bude humanija i pravednija. Uz uvažavanje rodne perspektive rada, otvorena su i pitanja nejednakog položaja žena prilikom zapošljavanja, tretmana sa kojim se žene suočavaju na radnom mestu, ali i izazova koji se odlikuje u dvostrukoj opterećenosti žena, i u poslovnoj, ali i u privatnoj sferi.

Drugi broj FEMzina – feminističko obrazovanje

Posvećen je feminističkom obrazovanju, a pored glasova autorki tekstova, koje su polaznice Digitalne feminisitčke škole, kroz FEMzin se čuju i glasovi devojčica koje su predlagale re-viziju udžbenika, iskustva prosvetnih radnica tokom pandemije ili vaspitačica koje su podelile stavove o rodnim ulogama, i mladih ljudi ljudi koji su kroz anketu izneli stavove i nezadovoljstvo nedostatkom seksualnog obrazovanja.

Treći broj FEMzina – Rodno zasnovano nasilje i otpor

Razmatra goruću temu – rodno zasnovano nasilje i otpor prema njemu. Regionalna perspektiva mapira različite oblike rodno zasnovanog nasilja i ukazuje na političku pozadinu sveprisutnog nacionalizma koji ne jenjava u poslednjih 30 godina. Takođe, FEMzin ukazuje na pozitivne primere zajedničkog otpora i međusobne podrške kao adekvatnog političkog oružije koje daje snagu i stvara solidarnost protiv patrijarhalnog i konzervativnog društva.