Feminizam i IKT

Centar za ženske studije već nekoliko godina za redom, u okviru svojih predavačkih programa, organizuje radionice digitalne bezbednosti na kojima polaznice i polaznici imaju prilike da se upoznaju sa osnovama što bezbednije upotrebe Interneta i informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i feminističkim principima korišćenja Mreže i inkluzivnom istorijom informaciono-komunikacionih tehnologija.

U okviru druge Digitalne feminističke škole, polaznice su preuzele inicijativu za sistematizacijom znanja koje su stekle na radionicama i tom prilikom su nastale dve publikacije.

Radne beleške o digitalnoj bezbednosti

Beleške koje sadrže pojašnjenja osnovnih pojmova sa kojima se susrećemo svakodnevno na internetu – one objašnjavaju šta je to oblak, čemu služe kolačići, šta su malveri, kako napraviti jaku lozinku i još mnogo drugih neophodnih pojmova.

Pionirke & pionir informaciono-komunikacionih tehnologija

Beleška koja se sastoji od biografskih beleški  pet žena i jednog muškarca, heroine i heroja informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), u svetlu njihovih zasluga koje su decenijama bile nevidljive zato što nisu bile/i beli heteroseksualni muškarci.