Digitalna feministička škola

Zamišljena kao jednogodišnji obrazovni program, Digitalna feministička škola program je Centra za ženske studije Beograd razvijen 2019. godine, pre aktuelne pandemije i masovne onlajn nastave.

Digitalna feministička škola je obrazovni program koji će se koristiti prednostima savremenih digitalnih tehnologija kako bismo odgovorili na izazove koje predstavlja udaljenost mesta prebivališta od mesta održavanja predavanja. Na ovaj način, omogućeno je učešće studentkinja i studenata koje/i žele da dobiju obrazovanje iz oblasti ženskih studija, ali ne žive u Beogradu, gradu u kome se program odvija, ili su iz drugih razloga sprečene/i da redovno pohađaju predavanja.

U okviru Digitalne feminističke škole, polaznici i polaznice su imali priliku da učestvuju u izradi regionalnog feminističkog fanzina FEMzin , kao i o brošurama  koje se bave feminističkim pristupom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Program Digitalne feminističke škole se organizuje uz podršku fondacije Trag/OAK.