Biblioteka

Centar za ženske studije poseduje multimedijalnu biblioteku, koja služi kao značajan istraživački resurs za studenkinje/studente i saradnike/ice Centra, kao i za širu publiku. Ova biblioteka je jedinstvna u regionu, pre svega zbog broja multimedijalnih izdanja iz oblasti feminizma, rodnih studija i srodnih disciplina – biblioteka broji oko 8000 knjiga na osam jezika (pre svega na srpskom i engleskom), među kojima je i lokalna i međunarodna periodika i oko 120 stručnih časopisa.

U okviru biblioteke formirani su arhiv i dokumentacioni centar, gde se čuvaju studentski seminarski radovi, materijali za predavanja i dokumentacija o istraživačkim projektima. Centar za ženske studije, u okviru multimedijalne biblioteke poseduje i video i audio dokumentacioni materijal, kao i arhiv filmova.

Pored dokumentacionog centra i arhiva, u okviru multimedijalne biblioteke Centra za ženske studije se nalaze i dva legata – legat Žarana Papić i legat Neda Božinović. Legat Žarana Papić sadrži preko 2000 knjiga, kao i materijale i dragocenu dokumentaciju za istoriju feminističkog pokreta u Srbiji i Jugoslaviji, dok legat Neda Božinović sadrži preko 200 naslova iz oblasti istorije feminističkog pokreta i različitih humanističkih disciplina.